Penarafan Pemidato (18 Tahun Ke Atas)
Pemidato Gred 1-8

Penarafan Pemidato merupakan sebahagian daripada aktiviti Kelas Pengucapan Awam

Penarafan Pemidato Muda (12-20 Tahun)
Pemidato Muda Gred 1-3

Sila rujuk Program Pemidato Muda

Sila rujuk file di bawah untuk maklumat lengkap:

Sistem Penarafan Pemidato