Kelab Pidato Perdana (KPP) merupakan sebuah Pertubuhan yang diwujudkan untuk tujuan memperkasa Pengucapan Awam bahasa Melayu.

Cogan kata KPP ialah “Lestarikan Bahasa, Senikan Bicara”.

No. Pendaftaran Pertubuhan: PPM-035-10-13122012

Visi KPP (matlamat am) ialah membantu rakyat Malaysia dan warga Nusantara untuk mempertingkat kemahiran menyampaikan ucapan dalam bahasa Melayu.

Misi KPP (matlamat khusus) yang utama ialah menyediakan wadah latihan jangka panjang dalam pengucapan awam untuk ahli-ahli KPP. Setakat ini kami telah menubuhkan 25 cawangan di mana pertemuan diadakan 2 kali sebulan untuk tujuan ini.

Misi yang kedua ialah menganjurkan bengkel-bengkel jangka pendek untuk manfaat awam dan organisasi.

Misi yang ketiga ialah membantu ahli-ahli yang layak untuk memulakan atau melonjakkan kerjaya dalam bidang pengucapan awam sebagai jurulatih, penceramah, pengacara majlis dll.

Misi yang keempat ialah menyediakan program untuk para remaja dan membuka peluang untuk mengendalikan program ini kepada semua yang berminat.

Logo Kelab Pidato Perdana

Logo KPP

Logo KPP menunjukkan pemidato, 3 gelombang suara dan huruf-huruf KPP. Warna biru, merah, kuning dan putih (latar) merupakan warna-warna dalam bendera Malaysia.